HomeBlogHet onderwijs in Nederland

Het onderwijs in Nederland

Vanaf ons vierde levensjaar is het wettelijk verplicht dat we naar school gaan. In Nederland is dit allemaal erg goed geregeld gelukkig en heeft bijna iedereen dicht bij zijn of haar huis wel een basisschool. De keuze voor een school ligt op zo’n jonge leeftijd bij je ouders maar later als je naar een middelbare school gaat mag je ook mee beslissen natuurlijk. En dan is het ook nog maar de vraag wat voor niveau je wilt/gaat doen. Want niet voor iedereen is VWO of HBO weggelegd.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs kan onderverdeeld worden in de volgende drie vertakkingen. Als eerst regulier basisonderwijs. De basisschool is bedoeld voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Een kind is in Nederland vanaf vijf jaar leerplichtig, maar meestal gaan kinderen van vier jaar al volledig naar de basisschool. De kinderen krijgen in groep 1 t/m groep 8 via een vast weekrooster les van een of meerdere leraren. Dan heb je nog Speciaal basisonderwijs (sbo). Deze scholen zijn bedoeld voor kinderen die niet kunnen meekomen in het reguliere basisonderwijs. Bijvoorbeeld door leerachterstand(en) of gedrags- en opvoedingsproblemen. En dan is er nog speciaal onderwijs, een school voor speciaal onderwijs is voor kinderen met heftige problematiek die geen passende plek binnen het regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs kunnen vinden. Denk aan zeer moeilijk lerende kinderen, verstandelijk of lichamelijk beperkte kinderen en kinderen met ernstige gedrags- en/of psychische problemen.

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 van de basisschool gaan kinderen naar een middelbare school. Dat onderwijs wordt het voortgezet onderwijs genoemd. Leerlingen op het voortgezet onderwijs zijn gemiddeld tussen de twaalf en achttien jaar oud. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier niveaus: VMBO, Havo, VWO en TTO (Tweetalig onderwijs). En in elk laatste jaar van elk niveau zal je examens moeten doen en daar hoort natuurlijk ook Examentraining bij! VMBO is het laagste niveau op het voortgezet onderwijs en is een vierjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op het mbo, maar doorstroom naar de havo is ook mogelijk. Het vmbo duurt 4 jaar. Dan hebben we Havo, deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar na het examen kun je ook doorstromen naar het vwo. Het vwo duurt zes jaar en bereidt scholieren voor op een studie aan de universiteit. Er is veel ruimte voor verdieping. En dan als laatst hebben we nog TTO, Tweetalig onderwijs is een stroming binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek. Het Engels is niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal: de docent spreekt Engels met de leerlingen en de leerlingen doen dat onderling ook.

Mag je niet missen